Data/fortrolighedspolitik

Behandling af data:
Denne fortrolighedserklæring er gældende for www.chanti.com´s webshop. Hvis denne fortrolighedserklæring ikke kan godkendes og accepteres, bedes brug af sitet undlades.

Ved at bruge denne side accepteres indholdet af denne fortrolighedserklæring.

Ikke-personlinge oplysninger:
www.chanti.com
indsamler ikke-personlige oplysninger om brugen af dette website automatisk ved brug af cookies og logfiler. 

Personlige oplysninger:
Personoplysninger, som indtastes af brugeren ved oprettelse af brugerprofiler, ved brug af de til rådighed stillede serviceydelser eller på nogen anden måde registreres, behandles og opbevares i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Sådanne oplysninger kan være navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer o.l. Oplysningerne benyttes i forbindelse med forespørgsler samt til markedsføring af nye produkter og services hos www.chanti.com. Personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand uden forudgående accept, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre placerede ordrer eller forespørgsler, og da kun i den udstrækning formålet tilsiger.

Der registreres ikke andre personfølsomme oplysninger. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i de registrerede oplysninger. Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan du rette til info@chanti.dk.

Sikkerhed:
Personlige oplysninger opbevares og/eller behandles i overensstemmelse med god skik, og www.chanti.com bestræber, at der anvendes teknologier og software, der giver den nødvendige sikkerhed, så dataene ikke beskadiges eller kommer til tredjemands kundskab. www.chanti.com tilstræber at minimere disse risici mest muligt.

Opbevaringstid: 
Personoplysninger opbevares hos www.chanti.com for brugere med login konto så længe kontoen eksisterer. Den enkelte bruger kan til enhver tid rette henvendelse til www.chanti.com med anmodning om, at kontoen slettes og oplysninger dermed også slettes.

Ved gennemførsel af en handel med kortbetaling vil der på betalingen være anført IP-Nr samt dato/tid. Dette gøres så www.chanti.com kan sikre sig som virksomhed, såfremt der skulle ske en betaling med et stjålet dankort.