Data/fortrolighetspolicy

Behandling av data:
Denne fortrolighetserklæringen er gjeldende for www.chanti.com´s webshop. Hvis denne fortrolighetserklæringen ikke kan godkjennes og aksepteres, bes det om at bruk av siden unnlates.
Ved å bruke siden aksepteres innholdet i denne fortrolighetserklæringen.

Ikke-personlige opplysninger:
chanti.com samler ikke-personlige opplysninger om bruken av denne nettsiden automatisk gjennom cookies og loggfiler. 

Personlige opplysninger:
Personlige opplysninger, som tastes inn av brukeren ved opprettelse av brukerprofiler ved bruk av de til rådighet stilte serviceytelser eller på andre måter registreres, behandles og oppbevares i overensstemmelser med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Slike opplysninger kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, o.l. Opplysningene benyttes i forbindelse med forespørsler, samt til markedsføring av nye produkter og servicer hos www.chanti.com. Personlige opplysninger vil ikke bli videreført til en tredjepart uten forhåndsaksept, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre plasserte ordrer eller forespørsler, og da kun i den utstrekning formålet tilsier.

Det registreres ikke andre følsomme, personlige opplysninger. Opplysningene vil ikke bli gitt videre til en tredjepart.

Du har alltid rett til å komme med en innsigelse mot registreringen. Du har også rett til innsikt i de registrerte opplysningene. Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan du rette til info@chanti.no.

Sikkerhet:
Personlige opplysninger oppbevares og/eller behandles i overensstemmelse med god skikk, og www.chanti.com
strever etter å bruke teknologier og software som gir den nødvendige sikkerhet, så dataene ikke skades eller kommer i tredjeparts hender. chanti.com strever etter å minimere risikoer så mye som mulig.

Oppbevaringstid:
Personlige opplysninger oppbevares hos www.chanti.com for brukere med login konto så lenge kontoen eksisterer. Den enkelte bruker kan til enhver tid henvende seg til www.chanti.com med anmodning om at kontoen slettes, og at opplysninger dermed også slettes.


Ved gjennomføring av en handel med kortbetaling vil det være anført IP-Nr, samt dato/tid. Dette gjøres så www.chanti.com kan sikre seg som bedrift, såfremt det skulle skje en betaling med et stjålet bankkort.