Data/integritetspolicy

Behandling av data:
Denna sekretessavtal gäller för www.chanti.com
´s webshop. Om detta sekretessavtal inte kan godkännas och accepteras, undanbedes vänligen användningen av denna sida.

Genom att använda denna sida accepteras inhållet av detta sekretessavtal.

Icke-personliga uppgifter:
Www.chanti.com samlar in icke-personliga uppgifte om användningen av denna hemsida genom automatisk användning av cookies och loggfiler. 

Personliga uppgifter:
Personuppgifter, som anges av användaren vid registreringa av användarprofiler, vid användning av tillgängliga servicetjänster eller på något annat sätt registreras, behandlas och förvaras i överensstämmelse med den dåvarande gällande lagstiftning omkring ämnet. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer o.dyl. Uppgifterna användes i samnband med efterfrågan samt till marknadsföring av nya produkter och service hos www.chanti.com. Personliga uppgifter kommer inte att vidarebefodras till tredje man utan föregående accept, såvida inte det är nödvändigt för att genomföra placerade beställningar eller efterfrågningar, och då endast i den grad som ändamålet kräver. 

Det registreras inte andra privata uppgifter. Uppgifterna vidarebefodras inte till tredje man. 

Du har alltid rätten till att invända mot registreringen. Du har också rätt till insikt i de registrerade uppgifterna. Förfrågningar i samband med persondatalagen kan du rikta mot info@chanti.se

Säkerhet:
Personliga uppgifter förvaras och/eller behandlas i enlighet med god sed, och www.chanti.com strävar efter, att det användes teknologi och software, som ger den nödvändiga säkerhet, så att datan inte skadas eller kommer till tredje mans kännedom. www.chanti.com stävar efter att minimera dessa risker så mycket som möjligt.

Förvaringstid:
Personuppgifter förvaras hos www.chanti.com för användare med login konto så länge kontot existerar. Den enskilda användare kan när som helst komma med en förfrågan till www.chanti.com med begäran om, att kontot raderas och uppgifter därmed också raderas. 

När en handel genomförs med kortbetalning kommer det att vara angivet IP-Nr samt datum/tid på betalningen. Detta görs så att www.chanti.com kan säkra sig som firma, i händelse av det skulle ske en betalning med ett stulet kontokort.